Choď na obsah Choď na menu
 


Učebňa dejín mágie

1.ročník/2.polrok

 

*Vojdeš do tej istej učebne dejín mágie ako prvý polrok ale s tým rozdielom, že profesorka už sedí za katedrou a netrpezlivo čaká na svojich študentov. Čaká aj na toho posledného žiačika, ktorý vojde a sadne si za lavicu. Potom prútikom zavrie dvere. Študenti sa utíšia a vtedy Nasuada začne* Dobrý deň žiaci. Vítam vás v druhom polroku dejín mágie. Som rada, že pokračujete aj cez druhý polrok. No prejdime k novému učivu, opakovať si dnes nebudeme , myslím že to netreba. Dnes sa budeme venovať praveku dejín mágie. Zistíte niečo o tom čo sa v magickom svete dialo v období praveku a budúcu hodinu sa budeme venovať staroveku. Poďme na to. *Nasuada sa odmlčala a začal svoj monológ* Pravek sa rozdeľuje podľa muklov , teda podľa ľudí ktorí nevedia čarovať. O nich sa ešte budete učiť na náuke o rasách, ale už neviem presne v ktorom ročníku, lebo ja som študovala už dosť dávno... *zasmeje sa a pokračuje*  Hovorí sa, že čarodejníci tu boli odjakživa a muklovia sa tu objavili až okolo roku 5000 pred našim letopočtom. Nevieme to úplne presne , ale domnievame sa, že je to tak. Aspoň podľa kroník, ktoré sa našli ako vykopávky, ktoré písali dávni čarodejníci. Mágia v praveku sa delila na tieto časti:

1, Stopovaciu mágiu

2, Loviacu alebo útočnú mágiu

3, Ochrannú alebo obrannú mágiu.

Prvá skupina mágie, čiže stopovacia bola úplne prvá v praveku a vtedy sa väčšinou len spoznávali rôzne  kúzla. Druhú časť vymysleli hlavne preto, aby si uľahčili lov potravy a vlastne aj život. Do tretej skupiny patria všetky ohnivé kúzla, ktoré používali hlavne na zaháňanie nebezpečnej zvery. V praveku sa využíval ešte jeden vzácny a ojedinelý druh mágie a to mágia liečiteľstva a zariekavania. Využívali ju len veľmi múdri a vzdelaní čarodejníci, ktorí mali pred ostatnými veľkí rešpekt vdaka tejto mágii. Mohli vyliečiť hocijaké aj veľké zranenia. Pravek trval približne 3 milióny rokov a ž do roku 3500  pred našim letopočtom. Odvtedy ako prišli na svet muklovia , tak sa čarodejníci viacej stiahli a nevyužívali toľko svoje schopnosti ako predtým. Ich magické schopnosti sa zmenšili. Povedala by som, že to bolo hlavne preto, že muklom nevedeli vysvetliť prečo im ide lov tak ľahko a nečarodejníkom nie. Nechceli sa nechať odhaliť. Toto obdobie si potom neskôr muklovia nazvali Doba kamenná , pretože sa im nežilo tak dobre. Mali ťažký život. Pravek sa rozdeľuje na: Paleolit, Mezolit, Neolit, Eneolit alebo Chalkolit. Názov Eneolit je pre Európanov a Chalkolit je pre obyvateľov na východe. Tento názov vymysleli a my ho plne rešpektujeme. Ešte si preberieme poslednú vec a to prvý dôkaz mágie. Podľa pôvodnej teórie sa predpokladá, že mágia ako taká bola ľuďom známa až od stredoveku, keď ľudia už vedeli písať a tak mohli začať chápať princípy mágie a to ako funguje. Všetko čo sa udialo predtým sa pokladalo za náhody a nekontrolovateľné prejavy sa porovnávali s nehodami. Už si nestihneme prebrať kto túto teóriu spochybnil, ale vy si to naštudujete v knižnici, pri domácej úlohe to budem vyžadovať.  

Domáce úlohy posielajte na nasuada.dejiny@centrum.sk  alebo prostredníctvom odpovedníkov. Nezabudnite sa podpísať v tvare meno, ročník, fakulta. *Nasuada sa konečne odmlčala po dlhom monológu a ešte vyčarovala na tabuľu domácu úlohu.*

 

 

 

 

 

Domáca úloha:

1, Kedy za objavili muklovia v praveku?

2, Aká mágia bola v praveku a aj ju popíšte.

3, Ako používal mágiu liečiteľstva?

4, Kedy a prečo sa zmenšili magické schopnosti čarodejníkov?

5, Aký je prvý dôkaz mágie a kto spochybnil pôvodnú teóriu?

6, Ako sa rozdeľuje pravek? Popíšte dve doby.