Choď na obsah Choď na menu
 


 

Učebňa dejín mágie

3.ročník/1.polrok

 

* Zase ste sa stali o rok staršími, ste tretiaci. Vošli ste do tretiackej učebne dejín mágie , kde vás už profesorka čakala s veľmi dobrou náladou. No zistili ste, že učebňa nie je v normálnej podobe. Na zemi je piesok a žiadne lavice. Nasuada trpezlivo čakal kým si všetci študenti nesadli na piesku tak ako ona a tak začala* Vítam vás študenti v treťom ročníku. Dnes ste v inej učebni však? Viete chcela som vám priblížiť ako to vyzeralo v Egypte, dúfam že sa vám to páči. Egypt totiž budeme dnes preberať. Takže dnes si povieme niečo o starom Egypte. Myslím si, že vás ani veľmi neprekvapilo, že preberáme Egypt, lebo je to dosť významná krajina. Ak ste si niekto boli v knižnici, určite ste tam niečo o Egypte a Grécku našli, no Grécko až nabudúce. Teraz k tomu Egyptu. *Povedala a spustila novú látku* Povieme si niečo o čarodejníkoch a mukloch v období starého Egypta. V údolí okolo Nílu sa začali muklovia usádzať od šiesteho tisícročia pred našim letopočtom a prví čarodejníci o tisíc rokov neskôr. My, čarodejníci sme sa tu uchytili veľmi dobre. Začali sme budovať mestá a vymysleli sme si šifru – obrazové písmo. Muklovia to zo  zúfalstva nazvali hieroglyfy. Nik z nich to nevedel rozlúštiť a tak aj vďaka tomuto sme my čarodejníci získali nad muklami istú výhodu. Čarodejníci ich v tej dobe začali nenápadne ovládať. Čarodejníci neovládali muklov len v tejto oblasti, ale aj všade inde. Muklovia nemali šancu nad čarodejníckymi schopnosťami. Vďaka týmto schopnostiam si čarodejníci  získali veľký rešpekt. Samozrejme, muklovia nevedeli o našich schopnostiach, len sme im ukázali niečo malé aby vedeli že majú mať nad nami rešpekt. A tak sa čarodejníci postupne stávali kňazmi a tým náboženstvo využívali na rôzne čary. Tiež sa veľa čarodejov uchytilo ako pisárov, keďže len oni jediní ovládali obrazové písmo. Egypt bol v tomto období výnimočný aj tým, že v ňom žilo neuveriteľné, priam neprimerané množstvo animágov. Aj z toho dôvodu tu bolo uctievaných veľa zvierat, ktoré muklovia považovali priam za sväté. Medzi také najrozšírenejšie patril napríklad chrobák Scarabeus , Mačka domáca, či Sokol. No na prelome 3. až 4. storočia sa objavili súrodenci Meglodovci. Pokúsili sa zjednotiť Egypt a rozdelili si ho na Horný a Dolný Egypt. V každom vládol jeden z bratov. V Hornom Egypte to bol Suchted a v Dolnom, Usirem Meglod. Avšak Suchted bol nenásytný a chcel vládnuť celému Egyptu, preto dal svojho brata zákerne zavraždiť. Smrť svojho otca neskôr pomstil Usiremov syn tým, že porazil Suchteda v bitke o zjednotenie celého Egypta a vymenoval sa sám za faraóna. Toto bol prvý prípad v dejinách čarodejníckeho sveta, kedy sa čarodejník postavil na čelo štátu. Usiremov syn sa usídlil v Mennofere a muklovia ho mali veľmi radi a nezištne ho uznávali. Od toho času aj vzniklo prirovnanie faraón sa rovná boh. A hoci sa neskôr v rode Meglodovcov objavil šmukel a postupom času sa celé rodiny stali muklovskými, aj napriek tomu toto prirovnanie vydržalo medzi muklami ešte tisícročia. *Po dlhom monológu Nasuada konečne skončila ,lebo to je na dnes všetko. Znova povedala* Takže na dnes je to všetko uvidíme sa v 2.polroku. Dúfam, že sa vám táto „plážová hodina“ páčila. Ešte si odpíšte domácu úlohu, dnes budete mať dve časti domácej úlohy. V 1.časti sú to otázky a v druhej časti si budete môcť vybrať z dvoch obrázkov a vymyslíte na jeden z nich RPG príbeh o tom, čo bolo predtým na tom obrázku, alebo čo sa ešte len stane. Za každú časť môžete dostať 10B a 2,5 M. Plný počet je ako vždy 20/5 bez bonusu. Takže otázky sú vyryté v piesku a obrázky vám premietnem do vzduchu. *Na piesku bolo* Úlohy posielajte buď na mail nasuada.dejiny@centrum.sk alebo odpovedníkom. Nezabudnite napísať svoje meno, ročník a fakultu.

 

Domáca úloha: (1.čať)

1, Kedy sa v Egypte usadili muklovia a kedy čarodejníci? Čo tam začali čarodejníci robiť?

2, Prečo Egypťania uctievali množstvo zvierat? Aké to boli zvieratá?

3, Kto zjednotil Egypt? Vymenuj všetkých 4 súrodencov.

4, Kto bol prvý faraón a ako sa ním stal?  

   

 

2.časť:

 

1.

Obrázok

 

2.

Obrázok